AVISO INICIAL POLÍTICA DE COOKIES / AVIS INICIAL POLÍTICA DE COOKIES
FEDERACION CATALANA DE GOLF utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos y para mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando o pulsa el botón "ACEPTAR" consideraremos que acepta todo su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES(link) en el pie de página.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant Si continua navegant o prem el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Pot obtenir més informació en la nostra POLÍTICA DE COOKIES (link) en el peu de pàgina.
OK | Más información

Normes generals FCG

NORMES QUE REGEIXEN LES PROVES EN GENERAL DE LA FCG 2012

A - Participació.
Tot jugador que posseeixi llicència federativa i handicap en vigor, tindrà dret a inscriure's per a participar en una prova de les contingudes en el Calendari de Competició o en la web de la Federació Catalana de Golf (FCG), amb excepció d'aquelles expressament reservades a una determinada categoria de jugadors que no sigui la seva (sèniors, infantils, juniors, per a socis d'un club determinat, etc.).

Així mateix no podran participar en una determinada prova aquells jugadors que tinguin prohibida la seva entrada en el Club o camp on es celebri la prova.

B - Inscripcions i Quota d'Inscripció
1.) Les inscripcions es realitzaran d’acord amb el reglament específic de cada prova

2.) Per a les proves organitzades per la Federació Catalana de Golf, tots els jugadors abonaran la mateixa quota establerta per a les mateixes. S'exceptuaran les competicions distingides amb les sigles GP organitzades pels camps, que es regiran pel punt 4 d'aquest apartat B.

3.) Els jugadors menors de 21 anys abonaran el 50% de la quota d'inscripció.

4.) Per a totes aquelles proves publicades en el Calendari de Competició o en la web de la FCG en lletra normal, els camps, segons el seu criteri, podran aplicar tant als jugadors federats com independents o per Entitats sense camp, un recàrrec complementari a la quota d'inscripció fixada per als socis o abonats del camp, que no sobrepassarà l'import del Green-Fee normal. Això no es fa amb ànim discriminatori sinó per a dispensar un tracte econòmic preferencial a aquells jugadors socis o abonats de camps que, amb el seu pagament obligatori de quotes socials o abonaments, col·laboren a mantenir els camps de joc utilitzats indistintament per tot tipus de jugadors.

C - Límit d'inscripcions
1.) Tot jugador que s'inscriu a una prova (excepte els Campionats Scratch), dintre del termini previst per a això en la forma exigida pel club o organitzador havent places disponibles en el moment de formalitzar la seva inscripció, queda inscrit amb els mateixos drets i obligacions que els que es van inscriure amb anterioritat a ell.

2.) D’haver-ne previst alguna norma de selecció per a participar en una prova, aquesta deurà haver estat difosa suficientment en el moment d'obrir-se la inscripció a la mateixa (Tauler d'anuncis del camp; addicionalment, a la pàgina web del camp).

3.) En els Campionats i en totes aquelles proves que el trofeu principal es jugui Scratch, s'eliminaran els inscrits de major handicap fins arribar a el nombre màxim de participants previstos per a la prova.

4.) Per a les proves handicap, no existirà selecció de participants per handicap, tret que així ho contempli el Reglament de la Prova concernida.

5.) Un Club podrà declarar "Social" una prova, reservant-la exclusivament per als seus Socis.

6.) Un Club podrà declarar "Per Invitació" una prova quan estigui reservada als seus Socis i a jugadors als quals expressament convidi a participar.

D - Reglaments
Pel només fet d'inscriure's a participar en una prova, tot jugador accepta sense limitacions, jugar la prova amb subjecció a les Regles de Golf aprovades pel Royal & Ancient Rules Limited (R&A) i per la United States Golf Association (USGA), així com a la totalitat de les clàusules del Reglament de la prova concernida i altres reglamentacions en vigor que li siguin d'aplicació. Accepta, també, que li pugui ser practicat control antidopatge (segons Norma del COI). Accepta així mateix que, si el resultat obtingut en el seu joc resulta vàlid, li sigui d'aplicació la normativa de Handicap EGA per a la variació que correspongui del seu handicap.

E - Vestimenta
S’utilitzarà la normativa de vestimenta en funció del club on es diputa la prova.

F - Premis
La FCG obsequia els guanyadors de les diferents competicions amb copes o premis. Aquests es reparteixen, la gran majoria, a “la Nit del Golf Català” que es celebra a final d’any i la resta (competicions infantils, femenines o Proves Especials), en els seus propis repartiments.
Per aquells premis que no s’hagin recollit en els successius repartiments, la FCG deixa un temps prudencial de 3 mesos, per a la seva recollida en la seu social de la FCG. A partir d’aquest moment, els premis tornaran a ser propietat de la FCG.

G - Nous handicaps
Per a poder participar en les proves organitzades per la FCG, Campionats de Catalunya, Hexagonal, Pentagonal, serà obligatori que l'adjudicació del handicap tingui una antiguitat de 2 anys o haver disputat cinc proves individuals vàlides. Aquesta limitació també podrà ser utilitzada pels camps, segons el seu criteri.

H - Suspensió d’una volta o voltes
El Comitè de la Prova podrà declarar nul·la una volta, quan la impossibilitat de completar-la per part de tots els participants així ho aconselli, quedant llavors la Competició reduïda en el nombre de voltes.  En cas de no jugar-se un mínim de 18 forats per tots els participants, la prova podrà ser anul·lada.

I - Disposicions Generals
El Comitè de l’Àrea Esportiva de la FCG té la potestat d'interpretar el bon compliment d'aquestes Normes.

 

 

 

Federació Catalana de Golf, març de 2012

 

Descàrregues relacionades
Normes que regeixen les proves en general de la FCG 2012

Aisle Style
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats.
Condicions d'ús Política Cookies Condiciones Contractació Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Email: catgolf@catgolf.com
Aisle Style