Comissió esportiva

La Comissió Esportiva treballa pel desenvolupament de l’estratègia esportiva de la FCGolf i vetlla pel bon funcionament de tots els comitès esportius.

Està format per:


Alejandro Andreu

Soledad Desvalls

Pablo Fisas

Juan Romeu