Federa't

Com pot obtenir la seva Llicència Federativa?

 

a) Directament en el Club al que pertanyi com a soci

Una vegada emplenat l'imprès de Sol·licitud de Llicència que li facilitaran allí mateix, el propi Club farà arribar aquesta sol·licitud a la FCGolf per a la seva tramitació.

 


b) En el cas de no pertànyer a cap Club (jugador independent) pot dirigir-se directament a la FCGolf:

- Presencialment a la seu de la Federació Catalana de Golf, on emplenarà la sol·licitud de llicència i procedirem a la seva tramitació*.

* Per a la tramitació de la seva llicència federativa haurà de presentar el seu DNI i aportar un número de compte bancari.

- Correu electrònic: podrà sol·licitar a la FCGolf (via mail o telèfon) la sol·licitud de llicència o descarregar-la directament en aquesta mateixa pàgina. Una vegada emplenat* el document amb les seves dades haurà d'escanejar-ho i remetre-ho a la següent adreça: catgolf@catgolf.com

*No s'acceptarà cap sol·licitud de llicència en la qual no consti la signatura del sol·licitant.

 

 

 

Validesa de la Llicència 

 

La llicència federativa es correspon amb l'any natural, és a dir de gener a desembre de cada any. Per això, quan un federat/a causa alta, la validesa de la seva llicència queda establerta des d'aquesta data fins al 31 de desembre del mateix any, sent el preu únic i no fraccionable. La Real Federació Espanyola de Golf renova automàticament totes les llicències l'1 de gener de cada any. 

 

Import Llicència 2024

 

MAJOR amb Hàndicap (majors de 22 anys): 109,00€

MAJOR sense Hàndicap (majors de 22 anys): 96,60€

JUNIOR (entre 17 i 21 anys): 48,00€

CADET (entre 15 i 16 anys): 27,00€

INFANTIL (entre 13 i 14 anys): 19,00€

ALEVÍ (entre 11 i 12 anys): 19,00€

BENJAMÍ (menors de 10 anys): 19,00€

 

Com donar-se de baixa 

 

Comunicar per escrit o per e-mail (catgolf@catgolf.com) a la Federació Catalana de Golf, la seva sol.licitud de baixa, com a mínim un mes abans de l'1 de gener.