Formació

El Comitè de Formació té com a objectiu la detecció, formació i seguiment del planter de jugadors catalans i les seves activitats inclouen: classes, concentracions i sessions de formació.

Es treballa en la formació esportiva i entrenament dels jugadors  amateurs destacats, des de la categoria benjamí fins a absolut. 

El Comitè de Formació engloba tota l'estructura tècnica de la FCGolf (Golf, Preparació Física, Psicologia Esportiva) i en col·laboració amb el Consell Català de l’Esport, desenvolupa els següents programes:

- Concentracions anuals

- Tecnificació: Centres de Tecnificació a les quatre províncies catalanes.

- Programa d'Alt Rendiment "Eagle": permet compatibilitzar els estudis d'ESO, Batxillerat i Universitaris amb entrenament en el CAR de Sant Cugat del Vallès. En el CAR de Sant Cugat, s'imparteix el curs acadèmic i la preparació física, i en el RCG El Prat la part tècnica i de joc.

 - Formació continuada de tècnics, recolzada en les diferents disciplines: tècnica de golf, preparació física, psicologia, biomecànica, estratègia, anàlisi d'estadístiques i planificació d'entrenaments.

Está format per:


President

Alejandro Andreu

 

Vocals

Juan Romeu

Ricardo Boada

Maria Safont

 

Psicologia (Programa Eagle, Tecnificació Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida)

Cristina Lagarma

Ferran Lanau

 

Tècnica (Tecnificació)

Barcelona: Francisco Pérez, Marc Pérez i Gerard Pera

Girona: Enric López 

Tarragona i Lleida: Francisco Pérez

 

Tècnica (Programa Eagle)

Fernando Font

 

Preparació Física (Tecnificació Barcelona)

Sergio Guijarro

Maria Fenasse

Jordi Sánchez

El Comitè Tècnic depèn del Comitè de Formació, dirigit per Ricardo Boada i format per Alejandro Andreu, Juan Romeu i l'equip de tècnics de la FCGolf. El Comitè Tècnic és reponsable de:

- L'elaboració dels plans i metodologia a seguir en tots els programes; així com la creació d'informes de seguiment.

- Avaluació del rendiment dels jugadors i aplicació dels canvis, segons els programes o metodologies aplicades, que es considerin oportuns.