Golf adaptat

El Comitè de Golf Adaptat inclou 2 àrees d'intervenció: competició i social. Dins de la primera d'elles, el comitè subvenciona la participació de federats catalans en el Campionat d'Espanya de Golf Adaptat, així com en tornejos puntuables per al rànquing europeu del European Dissabled Golfers Association (EDGA). L'àrea social promou el golf com a activitat que millora la qualitat de vida i inclusió social de la persona amb discapacitat i que, per aquesta raó, no pot accedir a l'alta competició.
 

Està format per:


President: Sebas Lorente

Vocal: Enric López

Vocal: Xavi Rubio