24 de juliol 2021

Club de Golf Llavaneras, amb vista al futur

Club de Golf Llavaneras convoca un concurs per a la realització d'un pressupost d'un pla director que marqui les reformes i modificacions a realitzar en el recorregut del Club de Golf Llavaneras.

 

L'objectiu principal és actualitzar el camp als estàndards del segle XXI.

 

Convida a participar a totes les empreses de disseny i enginyeria de camps de golf, tant a nivell nacional com internacional.

 

El club remetrà els informes, referències i altra documentació del plec de condicions, perquè puguin confeccionar la seva proposta a totes aquelles entitats que ho sol·licitin a club@golfllavaneras.com, assumpte "Concurs Camp".