01 d'abril 2020

El golf i les lesions de muscle, colze i nines

Cada vegada més persones juguen a golf. El golf és un esport únic en el sentit que la capacitat de participar a un alt nivell no està limitada per l'edat. A més, els participants al contrari que en altres esports tendeixen a jugar més a mesura que envelleixen. L'edat, la pràctica excessiva, els moviments repetitius, una mala preparació física i una mecànica errònia del swing són les causes principals de la majoria de les lesions. Alguns estudis xifren en més d'un 57% el nombre de jugadors que ha patit una lesió relacionada amb el golf. Si bé les lesions de muscle són per si soles la part del cos més comunament lesionada, les lesions de les extremitats superiors són les més freqüents i les que més vegades acaben provocant que no puguem jugar. Entre els professionals la mà i la nina són les zones de l'extremitat superior més comunament lesionades. Entre els afeccionats és el colze l'articulació que es lesiona amb més freqüència.

 

Muscles

El muscle és l'articulació amb major mobilitat del cos humà i juga un paper decisiu en el swing, no sols pels músculs del muscle sinó també pels estabilitzadors de l’escàpula. Les posicions extremes del swing de golf impliquen col·locar l'articulació del muscle en amplituds articulars màximes d'abducció i adducció que poden desencadenar en lesions.

Es coneix que la causa més comuna de lesió en el muscle és el pinçament subacromial del maneguet rotador i que les lesions i el dolor en el muscle relacionats amb el golf tenen més probabilitats d'observar-se en el muscle no dominant. El múscul supraespinós és amb bastant diferencia el més susceptible a lesionar-se. També es coneix que existeix una correlació entre el temps dedicat a practicar golf i el trencament del múscul supraespinós.

És important tindre en compte que quan aquesta articulació es danya, té una recuperació costosa i lenta, és per això que per a evitar lesionar-se cal realitzar un entrenament específic que inclogui el treball de la flexibilitat i força de l'articulació del muscle, així com corregir la mecànica de swing defectuosa. Un bon exemple són els exercicis d'enfortiment del maneguet rotador:

 

Colzes

Entre els jugadors aficionats el colze és l'articulació que es lesiona més comunament. De fet, és habitual sentir parlar del “colze de golfista” que fa referència al dolor que se sent en la part interna de l'avantbraç. D'altra banda, existeix el famós “colze de tennista” que fa referència a quan és la part exterior del colze la que pateix problemes. Els símptomes d'aquestes lesions són dolor, inflament, entumiment, formigueig, feblesa o pèrdua de mobilitat en la zona del colze i l'avantbraç.

Les principals mesures que podem adoptar per a prevenir aquestes lesions són:

• Estirament i escalfament abans de començar a jugar.

• Corregir la postura i la mecànica del swing.

• Utilitzar l'equip adequat.

• Enfortir els músculs de l'avantbraç.

• Si hi existeix dolor, repòs relatiu, gel i fisioteràpia.

 

Nines

Les lesions en la nina són les que més sovint pateixen els golfistes professionals, aproximadament representen un 67% de les lesions. També és molt major la proporció de casos en els quals la nina davantera sol veure's afectada. Cal tenir en compte que aquesta articulació té molta influència respecte a on dirigim la bola quan la colpegem amb el pal. La nina té dues formes principals de lesionar-se i són degut a contusió o per sobrecàrrega. En el golf, normalment, sol ser arran de la segona opció ja que sotmetem l'articulació a una sobrecàrrega o fem un ús excessiu de la seva funció. La lesió per contusió podria donar-se en el moment que es colpeja una pedra o el sòl amb el pal. Quan la nina es lesiona per sobrecàrrega sol derivar en una tendinitis, una inflamació dels tendons del múscul. Les lesions en les nines d'aquest tipus es tracten amb gel, repòs relatiu, fisioteràpia i, quan el dolor disminueix, intentar enfortir la zona.

La manera més eficaç de prevenir aquestes lesions és realitzant escalfament i estirament de la zona abans de la pràctica esportiva. També cal tenir en compte triar el material adequat per a cada jugador i com sempre una correcta mecànica del gest.

 

Per més informació, accedir a Wunder Training