Quins tràmits he de realitzar per poder jugar a golf?

Per jugar al golf, és imprescindible estar federat, és a dir, estar en possessió de la llicència federativa.Segons les normes del Consell Superior d'Esports i la legislació en vigor, la llicència de jugador aficionat és obligatòria per practicar el golf a Espanya. L'assegurança de la llicència cobreix la responsabilitat civil i els accidents que puguin produir-se durant la pràctica del golf, en un camp degudament homologat.


Informi's en la FCGolf o faci clic en FEDERA'T per saber tots els detalls sobre com obtenir la seva llicència federativa.