AVISO INICIAL POLÍTICA DE COOKIES / AVIS INICIAL POLÍTICA DE COOKIES
FEDERACION CATALANA DE GOLF utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos y para mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando o pulsa el botón "ACEPTAR" consideraremos que acepta todo su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES(link) en el pie de página.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant Si continua navegant o prem el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Pot obtenir més informació en la nostra POLÍTICA DE COOKIES (link) en el peu de pàgina.
OK | Más información

Condicions d'Ús

 
En Compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa que és titular del lloc web www.catgolf.com. D'acordar amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa de les Següents dades:
El titular de este lloc web és FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, amb CIF V08723025 i domicili social a C / TUSET Nº 32-8 A, 08006 BARCELONA, inscrita al Registre de Federacions amb el nombre d'inscripció 1429. L'Adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: catgolf@catgolf.com
 
USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
 
La navegació, accés i Ús paper lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF atorga la Condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació paper lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, Totes els condiciones d'Ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicación de la corresponent normativa d'obligat Compliment legal segons el cas.
 
El lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix su Responsabilitat a l'Ús CORRECTE del lloc web. AQUESTA Responsabilitat s'estendrà a:
 
- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari a els formularis estesos per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF per a l'accés a CERT Continguts o serveis oferts per la web.
- L'ÚS DE LA informació, serveis i dades ofertes per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF contrariament al que és Disposa per els presents condiciones, la Llei, la moral, a els bons costums o l'ordre público, o que de QUALSEVOL Altra manera puguin suposar lesions dels drets de TERCERS o del MATEIX Funcionament del lloc web.
 
POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF no és fa responsable de l'contingut dels LLOCS web ALS quals l 'usuari Pugui accedir-través dels Enllaços establerts en su lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipo de control sobre el contingut d' Altres llocs de la xarxa. Aixi MATEIX, tampoc garantirà la Disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, VALIDESA o Legalitat de LLOCS aliens a su Propietat ALS quals és Pugui Accedir per mitjà dels Enllaços.
 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF declara haver adoptat Totes els Mesures necessaries per evitar QUALSEVOL dany ALS usuaris del Seu lloc web, que poguéssin derivar-se de la navegació paper Seu lloc web. En conseqüencia, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF no és fa responsable, en cap cas, dels eventuals Danys que per la navegació per Internet pogues patir l'usuari.
 
MODIFICACIONS
 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF és reserva el Dret a realitzar els Modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del SEU lloc web. Tant en Allò Referent ALS Continguts del lloc web, com en els condiciones d'Ús del MATEIX. Aquestes Modificacions podran realitzar-se a través del Seu lloc web per QUALSEVOL forma admissible en Dret i seran d'obligat Compliment durante el temps en què és trobin publicades a la web i Fins que no siguin l modificades vàlidament per Altres posteriors.
 
SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET
 
CERT Continguts de la web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF CONTENEN la possibilitat de CONTRACTACIÓ per Internet. L'Ús dels MATEIXOS requerirà la lectura i Acceptació obligatòria de les condiciones generals de CONTRACTACIÓ establertes a AQUEST Efecte per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF.
 
RESERVA DE COOKIES
 
Una Cookie és un fitxer que és descarrega al Seu ordinador en accedir-DETERMINADES pàgines web. Els cookies permeten a una pàgina web, entre Altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre a els Hàbits de navegació d'1 usuari o del SEU equip i, depenent de la informació que contingui i de la manera com utilitzi el SEU equip, podin utilitzar -es per reconeixer a l 'usuari.
Segons el que Disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), paper qual s'a d'informar ALS Usuaris sobre la Utilització de Dispositius d'Emmagatzematge i recuperació de dades en Equips terminals, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa que en accedir al present domini web www.catgolf.com, no s'instal • laran galetes a els Seus equips. En el cas que FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF decideixi utilitzar aquests Dispositius, procedirà a informar ALS SEUS usuaris.
 
PROTECCIÓ DE DADES
 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa ALS usuaris del Seu lloc web que els tats personals recollides per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, mitjançant a els formularis situats a els Seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la Responsabilitat de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir a els compromisos establerts entre ambdues parts.
 
Aixi MATEIX, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel • lació i OPOSICIÓ mitjançant 1 Escrit a l'Adreça: C / TUSET Nº 32-8 A, 08006 BARCELONA.
 
Mentre l 'usuari no comuniqui el contrari a FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, AQUESTA entendrà que els Seves dades no han Estat modificades, que l' usuari és compromet a notificar QUALSEVOL Variació i que FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF te el Consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació qualit entre els parts.
 
PROPIETAT INTEL • LECTUAL I INDUSTRIAL
 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF per si mateixa o com a cessionària, és titular de Tots els drets de Propietat intel • lectual i industrial de su pàgina web, aixi com dels elements Continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al Seu Funcionament, accés i Ús, etc.), titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF. Seran per Tant, obres protegides com a Propietat intel • lectual per l'Ordenament Jurídic espanyol, sent aplicables Tant la normativa espanyola i comunitària en AQUEST camp, com a els Tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
 
Tots els drets reservats. En virtut del que és Disposa a els articles 8 i 32.1, paragraf Segon, de la Llei de Propietat Intel • lectual, queden expressament Prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa su modalitat de posada a DISPOSICIÓ, de La totalitat o part dels Continguts d'esta página web, amb finalitats comercials, en QUALSEVOL soporte i per QUALSEVOL mitjà Tècnic, sense l'Autorització de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF.
 
L'usuari és compromet a respectar els drets de Propietat Intel • lectual i Industrial titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF. Podrà visualitzar a els elements del portal i Fins i tot imprimir-los, copiar-les i emmagatzemar-les en el disc dur del SEU ordinador o en QUALSEVOL Altre soporte físic sempre que va seguir, única i exclusivament, per al Seu Ús personal i privat. L'usuari haura d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular QUALSEVOL Dispositiu amb protecció o sistema de Seguretat que estigués instal • lat a les pàgines de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF.
 
ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF és reserva, AIXÍ MATEIX, la facultat de presentar les Accions civils o Penals que consideri oportunes per la Utilització indeguda del SEU lloc web i Continguts, o per l'Incompliment de les presents condiciones.
La relació qualit entre l'usuari i el prestador és regirà per la normativa Vigent i d'aplicación al territori espanyol. De sorgir QUALSEVOL controvèrsia els parts podran sotmetre a els Seus conflictes a arbitratge o anar a la JURISDICCIÓ ordinària complint amb els normes sobre JURISDICCIÓ I Competència Sobre aquest tema. FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF te su domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Aisle Style
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats.
Condicions d'ús Política Cookies Condiciones Contractació Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Email: catgolf@catgolf.com
Aisle Style