Árbitres

El Comitè d’Àrbitres treballa per la correcta aplicació i la difusió entre tots els federats de les regles de golf en la Federació Catalana de Golf.

 

Les funcions principals del Comitè d'Àrbitres són:

 

  • Vetllar per l’aplicació de les regles de golf en les competicions de la FCGolf.
  • Designar els àrbitres per les competicions oficials.
  • Assegurar un arbitratge eficient, just, imparcial i homogeni.
  • Promoure la difusió de les regles de golf entre tots els federats.
  • Assessorar als clubs i camps de golf en la difusió de les regles de golf, regles locals i marcatge del camp.
  • Validar el coneixement de les regles de golf que faciliten l’assignació de hàndicap als nous jugadors.

 

La Federació Catalana de Golf compta amb 20 àrbitres en actiu.

Està format per:


Presidenta: Sra. Cristina Sans

Vicepresident: Sr. José Luís Rabanal

Secretaria: Sra. Juana Samaranch 

Vocals: Àrbitres FCGolf

---

Reglament Intern Àrbitres de la Federació Catalana de Golf