Comissió executiva

Està formada per:


Ramon Nogué

Alejandro Andreu

Alfonso Vilá

Luis Miguel Guerrero

Luis Parera

Xavier Susan

Robert Serentill

Joaquim Mora

Carlota Sabaté

Delegats Provincials

Delegat Provincial Barcelona


Xavier Susan

Delegat Provincial Girona


Luis Parera

Delegat Provincial Lleida


Robert Serentill

Delegat Provincial Tarragona


Joaquim Mora