Professionals

El Comitè de Professionals de la FCGolf, té com a objectiu treballar en les següents àrees:- Organització del Cat Pro Tour (circuit de professionals)

- Formació contínua als tècnics esportius

- Suport a les proves nacionals que es desenvolupin a Catalunya


Està format per:
President: Antonio Enciso