Recuperació pagament llicència

Recuperació de la llicència federativa donada de baixa aquest any

 

Per tal de recuperar la seva llicència federativa donada de baixa l'any en curs, ho podrà realitzar completant el formulari que apareix en el següent enllaç