Què material necessito per jugar a golf?

Per començar a donar els seus primers cops necessita uns pals i una bossa de golf, així com un guant calçat apropiat. S'utilitzen un màxim de 14 pals i es porten en la bossa de golf. Existeixen tres tipus de pals de golf: Les fustes (són els pals que utilitzarem per copejar la bola i aconseguir una major distància), els ferros (són els pals que utilitzarem per copejar la bola i aconseguir una distància mitjana i curta) i el putt (és el pal que utilitzarem per copejar la bola en el Green). No oblidi sortir al camp amb el seu marcador i arreglapiques.

Guants de golf

Calçat apropiat

Max. 14 pals

Bossa de golf

Marcador i arreglapiques

Bola

El seu professor de golf li indicarà quina selecció de pals necessita, ja que durant la iniciació no es necessita tot el joc de pals. Hi ha jocs de pals de segona mà molt econòmics que es poden trobar en qualsevol botiga especialitzada en golf.